Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

vigil
13:19
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
vigil
13:15

February 01 2020

vigil
18:17

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viakompleksdziury kompleksdziury
18:15
5512 a8b2 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere

January 23 2020

vigil
10:40

January 22 2020

vigil
10:18
2091 24ab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPoranny Poranny

January 20 2020

22:28
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
vigil
22:27
9219 ab7f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

January 17 2020

vigil
21:28
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
vigil
21:26
8248 9cd9 500
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Reposted frompanpancerny panpancerny viaviolator violator
vigil
21:17
Reposted fromFlau Flau viaviolator violator
vigil
20:36
Nie, post mówi o 40godzinnym tygodniu pracy ogólnie. Odpowiedź drugiej osoby w tym screencapie nawiązuje do powojennego modelu życia, gdzie mąż pracował, a żona siedziała w domu i zajmowała się praktycznie wszystkim poza pracą. To, że XIXwieczni niewolnicy fabryczni rzeczywiście mieli mniej wolnego czasu, nie oznacza, że teraz jest najlepiej w historii. Nawet średniowieczni chłopi pracowali znacznie mniej niż dzisiejsi pracownicy. Mógłbym zagłębić się w zazębioną z tym dygresję na temat tego, jak progresywnie wykańczająca psychicznie i alienująca jest praca w późnym kapitalizmie i jak przeciętny szary człowiek musi coraz bardziej przekraczać swoje bariery, żeby nie stracić i tak już niepewnego gruntu pod nogami, ale to trochę nie na temat, bo mówimy w zasadzie o czasie wolnym.
Sam fakt, że w ogóle używasz takich sformułowań jak "roszczeniowe duże dziecko", pokazuje, jak głęboko siedzisz w bagnie neoliberalnej narracji. Cały ten model myślenia, opierający się na perfekcyjnym organizowaniu czasu i sprowadzaniu się do samoprojektującej się maszyny, która albo tylko zapierdala i śpi albo nie zasługuje na godne życie, to nic więcej tylko perfidna zagrywka panującej ekonomii, której model mamy pchany do gardeł od najmłodszych lat. Akceptowanie i internalizowanie gównianego, antyludzkiego systemu to nie dorosłość, tylko tchórzostwo.
Widzisz, kiedy ja mówię o pokorze, to nie chodzi mi o zwieszanie głowy i przepraszanie za swoją opinię, tylko o dopuszczanie do siebie myśli, że nie masz monopolu na prawdę uniwersalną. Powtarzam, gratuluję, że potrafisz odnaleźć radość z życia w systemie, który odbiera nam ludzką godność i sprowadza nas do roli maszyn produkcyjnych ku chwale rosnącej konsumpcji, ale nie każdy tak potrafi. Dla mnie i dla całej masy innych ludzi takie życie to nie życie.
Reposted fromJapko Japko viaPoranny Poranny

January 15 2020

00:09
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca vialubiew0 lubiew0

January 14 2020

vigil
23:51
2511 69e0 500
Björk, photographer unknown
Reposted fromstonerr stonerr viazvr zvr
vigil
23:41
Reposted fromgruetze gruetze viazvr zvr
vigil
23:18
Jest całkiem realna szansa, że dożyjemy 90ki. 
I jeśli ktoś zakłada, że chce przeżyć z kimś do śmierci to to oznacza koło 20 tys. dni, to oznacza, że razem zjecie kilkanaście tysięcy śniadań, może koło 10 tys. obiadów i znowu kilkanaście tysięcy kolacji.
Seks będzie tylko kilka tysięcy razy a numerki dwa czy trzy razy jednego wieczora góra koło kilkuset razy.
Wakacje? Wyjeżdża się na nie koło 50 - 100 razy w ciągu całego związku.
I tylko jakieś 55 razy będą kurwa Walentynki.
Zmierzam do tego, że jak ktoś ma ci towarzyszyć w tych nudnych jak chuj rytuałach to dobrze by było, żeby móc na tą osobę liczyć, żeby dobrze się z nią bawić oraz żeby mieć w niej wsparcie.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
vigil
21:38
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
vigil
20:51
6436 b0e0 500
Reposted fromPoranny Poranny

January 03 2020

vigil
13:31
0095 bc6b 500
zagrajmy!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakojotek kojotek

January 02 2020

vigil
15:46
4499 d9ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl