Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

vigil
17:37
7127 add8 500
vigil
17:36
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
17:34
0628 ae30
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoskus oskus
vigil
17:34
7748 5f1f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viakatastrofo katastrofo
vigil
17:32
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
vigil
17:31
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viakatastrofo katastrofo
vigil
17:31
vigil
17:29
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayanek yanek
vigil
17:29
3265 97ff
Lwowska gazeta, 19 września 1939
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viayanek yanek
vigil
17:28
17:28
1462 ff66 500
Reposted fromkimik kimik viayanek yanek
17:28
9222 ec14 500

delta-breezes:

Fabio Zingg | @_fabiozingg

Reposted fromSkydelan Skydelan viacorvax corvax
vigil
17:27
6699 1c09 500
Reposted fromhagis hagis viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
17:27
Reposted fromedwes edwes viakreska-groteska kreska-groteska
17:26
1659 c95b 500

sunshine-mlm:

VINTAGE GAYS AND LESBIANS

vigil
17:25
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viakreska-groteska kreska-groteska
17:25
4257 3905 500

dennybitte:

shrouded

by Denny Bitte

Reposted fromstrumienpola strumienpola viathetemple thetemple
17:24
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
17:24
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeazyi eazyi
vigil
17:21
bardzo się boooooojęęęęęę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl