Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

vigil
08:34

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
08:21
8035 bce2
Reposted fromamatore amatore viaoskus oskus
vigil
08:21

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromrichardth richardth viadotknij dotknij
vigil
08:20
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadotknij dotknij
vigil
08:19
1697 eb7c 500
vigil
08:18
1028 3547 500
Piotr Świderek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatastrofo katastrofo

September 07 2017

07:00
6369 6f31 500

— John C. Parkin, Gaia Pollini - “Filozofia sukcesu, czyli F**k it.”

Reposted fromczarnybez czarnybez viagdziejestola gdziejestola
07:00
1410 e859 500

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viakatastrofo katastrofo
vigil
06:59
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
vigil
06:59
7292 8290 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
vigil
06:58
2628 bdfb 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
vigil
06:58
Reposted fromFlau Flau viadrugs drugs
06:58
vigil
06:56
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
06:56
0572 3772 500
06:56
5478 4c45

alwaystakecontrol:

Marcin Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
vigil
06:56
06:55
1171 9aef 500
06:55
vigil
06:55
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl