Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

vigil
10:58
Dajcie spokój, serio? SERIO?! Mam robić wszystko, żeby ktoś ode mnie nie odszedł? Wyzbyć się własnego 'ja' dla fanaberii chłopa? Mam zrezygnować z marzeń i mojego życia dla faceta? Zacznijmy od tego, że ktoś, kto nas kocha, nie wymaga od nas czegoś takiego. Miłość to nie poświęcenie, męczeństwo. Wiadomo, że będąc w związku zaprzestaje się robić pewnych rzeczy, to wręcz naturalne. Ale nie można zrezygnować z siebie samego na rzecz drugiego człowieka. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Poza tym nie trzeba wypruwać flaków dla drugiej osoby, żeby ta nas kochała i przy nas była. Jeżeli miłość jest szczera i odwzajemniona, to wystarczy po prostu być, dawać swój czas, akceptować, być wyrozumiałym i prawdziwym. Ceni się chyba prawdziwość, a nie to, że ktoś usilnie stara się mi przypodobać, żebym go kochała.
vigil
10:58
6213 7682
10:57
0410 6553
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
vigil
10:57
4495 8a88 500
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

vigil
07:09
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
vigil
07:08
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayanek yanek

August 13 2017

21:35
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

vigil
21:34
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorvax corvax
vigil
21:33
vigil
21:30
2454 28d0 500
vigil
21:28
vigil
21:25
vigil
21:25

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viaszydera szydera
vigil
21:24
2188 5242 500
vigil
21:23
2267 6a6c 500
komu w drogę, temu góry.
~ ja
Reposted fromcorvax corvax
21:22
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
vigil
21:21
9566 1c28 500
Marcin Świetlicki 
21:18
2733 d5d6
vigil
21:17
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaszydera szydera
vigil
21:16
7336 8fea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl