Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

vigil
17:04
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka

August 10 2017

vigil
14:31
14:30
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaszydera szydera
vigil
14:28
1026 8b0d 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viagdziejestola gdziejestola
vigil
14:27
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viazvr zvr
vigil
14:27
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaszydera szydera
vigil
14:26
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viadotknij dotknij
vigil
14:26
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats
vigil
14:25
5633 c858 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
14:23
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viayanek yanek
14:22
6899 f74c 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viayanek yanek
14:21
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viayanek yanek
vigil
14:21
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
vigil
12:34
4251 b1e7 500

August 09 2017

12:40
7142 4a46 500
Reposted fromprohibited-heaven prohibited-heaven
vigil
12:40
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viazvr zvr
09:48
6792 a1ae

drivefasterboy:

knitmeapony:

This makes me laugh so hard EVERYTIME

I almost sent this to the chair of my department once.

Reposted fromtinkchick555 tinkchick555 viakatastrofo katastrofo
vigil
09:46
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viathetemple thetemple
vigil
09:44
8111 5ca1 500
Rotkappi, aus der Reihe Märchenwald – ca 10x10 cm
Reposted frommelamint melamint viathetemple thetemple
vigil
09:41
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl