Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

17:14
2094 5275
vigil
17:13

- (…) W młodych ludziach jest tak niewiarygodnie wielka potrzeba, żeby ktoś im opowiedział, wytłumaczył, wskazał. Potrzymał za łapkę i akceptował. Żeby powiedział: „Kochanie, jesteś w porządku, nawet jeśli zrobiłaś(eś) coś, co nie wyszło, jak chciałaś(eś)”. Są spragnieni akceptacji i czułości. Zwykłego zrozumienia i zainteresowania nimi.

- Potrzebują mądrych, towarzyszących im dorosłych?

- Takich dorosłych dzieci wręcz łakną. Osamotnionych ludzi jest bardzo dużo, a młodzi ludzie odczuwają osamotnienie najmocniej. Owszem, radzą sobie, jak umieją. Pójdą na przykład na piwo i będą się przechwalać, kto więcej wypił. Nie potrafią powiedzieć sobie nawzajem: „Jest mi do dupy!”. Boja się skompromitować, bo nie uczy się ich mówić prawdy o sobie. Nie zdaja sobie sprawy z tego, ze inni czują podobnie. Ludziom jest łatwiej nawet w czasie najtrudniejszych przeżyć, gdy nie są osamotnieni. Ale my wolimy fałsz! Zycie społeczne jest w kapitalizmie fałszywe.

12:21
vigil
02:02
5803 ec12 500
Świetlicki.
vigil
01:57
3178 05a4
Reposted fromzciach zciach viakreska-groteska kreska-groteska
01:56
vigil
01:54
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
vigil
01:48
vigil
01:46
vigil
01:44
vigil
01:39
0183 ce9e 500
Reposted fromnutt nutt viazvr zvr
vigil
01:39
8779 c41a 500
By: Sabine Mirlesse
Reposted fromPoranny Poranny viaoskus oskus
vigil
01:36
9273 e62a 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatastrofo katastrofo
vigil
01:35
01:33

zooophagous:

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Bob Ross teaches you using layering and color theory, which are principles which work no matter what you paint with. Some materials won’t blend the same as oils obviously, but as Ross himself said, “you can paint with almost anything.”

Paint along with whatever you have, it’s great practice.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viakatastrofo katastrofo
01:31
2030 b46d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakatastrofo katastrofo

February 02 2018

20:29
vigil
20:27
20:13
8163 3c80 500
Reposted fromkimik kimik vianikotyna nikotyna
vigil
19:59
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viajazzuj jazzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl