Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

vigil
18:26
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viaPoranny Poranny
18:20
4935 8064 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viathetemple thetemple
vigil
18:18
18:16

May 07 2018

vigil
16:40
5348 d8d5 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
vigil
16:39
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaoskus oskus

April 15 2018

vigil
18:40
vigil
17:03
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
vigil
16:59
1946 e1aa 500
¯\_(ツ)_/¯
Reposted fromqb qb viathetemple thetemple
vigil
16:56
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
vigil
16:41
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakojotek kojotek

March 27 2018

vigil
17:57
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape via4777727772 4777727772
vigil
17:53
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via4777727772 4777727772
17:45
6673 c621

Just so deep!

Reposted frommyry myry viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
17:45
4053 3956
Reposted fromtichga tichga viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
17:35
2463 ff26 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaPoranny Poranny

March 18 2018

vigil
19:20
Reposted frombluuu bluuu viayanek yanek
vigil
19:19
0426 19a5
Reposted fromGunToRun GunToRun viayanek yanek
vigil
19:18
0615 f62d
Reposted fromeyjolf eyjolf viayanek yanek
vigil
19:11
1317 b463
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl