Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

13:55
Seibu Railway released some cool good manners posters inspired by ukiyo-e
Reposted fromcuty cuty viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
13:52
1331 6cfc 500
Reposted fromkelu kelu viakreska-groteska kreska-groteska
13:45
1965 12d5

musiclovercd3:

elanorpam:

cosrnos:

lifeofdavo:

kierenwalkerpds:

monobeartheater:

absorr:

ultrafacts:

Source

For more posts like this, CLICK HERE to follow Ultrafacts

 Some of you are reblogging because you think its funny that programmers would talk to ducks. I’m reblogging because I think its funny picturing a programmer explaining their code, realizing what they did when they explain the bad code, then grabbing the strangling the duck while yelling “WHY WAS THE FIX THAT SIMPLE!? AM I GOING BLIND!”

AS A PROGRAMMER I CAN TELL YOU THAT THIS IS EXACTLY WHAT YOU FUCKING DO WE HAD TO BAN THE DUCKS FROM MY CLASSES BECAUSE EVERYONE WOULD FLIP THE DUCK OR THROW IT AT A WALL OR SOMETHING WHEN THEY FIGURED OUT THE PROBLEM IN THEIR CODE

so that’s the function of a rubber duck

^^^^^^^^^^^^^

I work at a startup and part of the onboarding package you get when you first start working here now includes a rubber duck. We also have a bigger version of the duck for the extra hard problems. Sometimes one duck doesn’t cut it and you need to borrow your neighbors to get more ducks on the problem. One time we couldn’t figure out why something wasn’t working right so we assembled the counsel of ducks and by the grace of the Duck Gods were we able to finally come to a solution. These ducks have saved many lives and should be respected for the heroes they are.

image

@elanorpam wow. Thats REALLY REALLY REALLY good art, but like…Why?

Reposted fromlordminx lordminx viakreska-groteska kreska-groteska
13:41
1338 90f8 500
Reposted fromlychnis lychnis viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
13:40
4571 8504 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakreska-groteska kreska-groteska
13:37
9196 8eb7
vigil
13:33
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
vigil
13:33
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viaszydera szydera
13:31
13:28
5720 f471 500
Reposted fromtayfun tayfun viacorvax corvax
vigil
13:28
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viapanrafalczyk panrafalczyk
13:27
7256 dae5 500
Reposted fromidiod idiod viapanrafalczyk panrafalczyk
vigil
13:27
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
vigil
13:27

April 26 2017

vigil
13:16
9424 f102 500
Przed Starorobociańskim Wierchem. Teraz się uda.
Reposted fromcorvax corvax
vigil
13:15
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
vigil
13:15
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaszydera szydera
vigil
13:10
daj się, kurwa, poznać
— C.
vigil
13:10
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via100suns 100suns
13:08
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viasmoczej smoczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl